Despre acest ghid

Simboluri în acest Manual

Rotiţă selectare Indică rotiţa de selecţie.
Temporizator 12 sec / Temporizator 16 sec Indică faptul că funcţia respectivă rămâne activă pentru aprox. 12 sec. sau 16 sec. după ce eliberaţi butonul.
  • În plus, simbolurile folosite pe bliţ, precum butoane şi afişaje pe monitor, etc., sunt folosite pentru a descrie butoanele de operare şi poziţiile de setare din manual.
Link Indică un link către un subiect conex.
Avertisment

Descrie precauţiile necesare pentru a preveni probleme ale fotografierii.

Informaţii suplimentare

Descrie informaţii şi explicaţii suplimentare.

Semnul în partea dreaptă a titlului paginii indică faptul că acea funcţie este disponibilă când aparatul este în modul de fotografiere AE flexibil Program AE AE Prioritate timp de expunere AE prioritate diafragmă Bulb Expunere manuală (zonă fotografiere avansată).

Depanare Indică informații despre depanare.

Presupuneri la Instrucţiunile de utilizare

  • Procedura de operare presupune că atât aparatul foto, cât şi bliţul au comutatorul de pornire în poziţia ON (pornit) ().
  • Simbolurile folosite pentru butoane, rotiţe şi simboluri din text sunt la fel ca simbolurile de pe aparatul foto sau bliţul Speedlite.
  • Pentru a seta o funcţie, apăsaţi pe joystick sus / jos / stânga / dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta funcţia.
  • Pentru a finaliza setarea funcţiei, apăsaţi butonul Anulare.
  • Procedura de operare presupune că meniul şi funcţiile personalizate ale aparatului şi funcţiile personalizate şi personale ale bliţului Speedlite sunt la valoarea implicită.