Rejestrowanie informacji IPTC

EOS-1D X Mark III1D X Mark II (wersja oprogramowania układowego 1.1.0 lub nowsza)5D Mark IVR3R5R5 CR6R/Ra

W przypadku aparatów umożliwiających dodawanie informacji IPTC* do obrazów można edytować oraz rejestrować informacje IPTC. Obrazy można oznaczać za pomocą informacji IPTC zarejestrowanych w aparacie.

Informacje IPTC zawierają uwagi, takie jak opis, imię i nazwisko autora czy miejsca fotografowania.

International Press Telecommunications Council (Międzynarodowa Rada Prasy i Telekomunikacji)

 1. Podłącz aparat do komputera.

 2. Uruchom program EU ().

 3. Kliknij opcję [Register IPTC information/Rejestruj informacje IPTC].

 4. Zmodyfikuj i zarejestruj informacje zależnie od potrzeb.

  • W oknie [Register IPTC information/Rejestruj informacje IPTC] są widoczne informacje ustawione aktualnie w aparacie.

   Jeśli w aparacie zarejestrowano dane w polach [Author/Autor] i [Copyright/Prawa autorskie], będą one wyświetlane nawet wówczas, gdy żadna informacja IPTC nie zostanie ustawiona.

  • Aby zastosować informacje IPTC do aparatu, kliknij przycisk [Apply to camera/Zastosuj do aparatu], a następnie w funkcjach indywidualnych aparatu wybierz dla opcji [Add IPTC information/Dodaj informacje IPTC] ustawienie [ON/Wł.] i zamknij okno dialogowe [Register IPTC information/Rejestruj informacje IPTC].
  • Aby usunąć wszystkie informacje IPTC zarejestrowane w aparacie, kliknij opcję [Delete from camera/Usuń z aparatu], a następnie w funkcjach indywidualnych aparatu wybierz dla opcji [Add IPTC information/Dodaj informacje IPTC] ustawienie [OFF/Wył.] i zamknij okno dialogowe [Register IPTC information/Rejestruj informacje IPTC]. Po kliknięciu przycisku [Delete from camera/Usuń z aparatu] informacje IPTC nie będą dodawane do rejestrowanych obrazów.
  • Kliknięcie przycisku [Save/Zapisz] pozwala zapisać informacje w oknie dialogowym [Register IPTC information/Rejestruj informacje IPTC] jako plik XMP.
  • Kliknięcie przycisku [Load/Wczytaj] spowoduje wczytanie informacji IPTC zapisanych jako plik przy użyciu tej funkcji.