Edycja stylów obrazów

EOS-1D X Mark II1D C5D Mark IV7D Mark II

Style obrazów można edytować w czasie rzeczywistym podczas wyświetlania wyników edycji w oknie edycji stylu obrazów, które jest specjalnym oknem zdalnego fotografowania w trybie Live View.

Przestroga

 • Niedostępne w przypadku korzystania z EOS Utility dla systemu macOS w trybie natywnym M1. Dostępne kiedy EOS Utility działa w trybie Rosetta.
 • Korzystanie z tej funkcji wymaga zainstalowania programu PSE w wersji 1.16.20 lub nowszej.
 • Podczas korzystania z tej funkcji nie można obsługiwać aparatu bezpośrednio, a inne funkcje programu EU są niedostępne.
 1. Wybierz opcję [Remote shooting/Zdalne fotografowanie] w oknie głównym.

 2. W oknie przechwytywania kliknij przycisk [Other Functions/Inne funkcje] i otwórz okno [Edit Picture Style/Edycja stylu obrazów].

 3. Wprowadź wymagane zmiany stylu obrazów.

  • Po zakończeniu edycji zapisz wyniki edycji na komputerze jako plik stylu obrazów, zanim przejdziesz do następnego punktu.
  • Szczegółowe informacje na temat edytowania stylu obrazów i zapisywania plików można znaleźć w instrukcji obsługi programu PSE.
 4. W oknie edycji stylu obrazów kliknij przycisk [Register/Rejestruj].

 5. W razie potrzeby wprowadź informacje na temat pliku.

  • Wybierz opcję na liście [User Def./Zdefiniowany przez użytkownika], a następnie uzupełnij pola [Caption/Opis] i [Copyright/Prawa autorskie]. (Pole [Caption/Opis] jest polem wymaganym).
  • Po wprowadzeniu informacji kliknij przycisk [Register/Rejestruj].

Uwaga

 • Aby wznowić edycję stylu obrazów po zamknięciu tej funkcji i ponownym uruchomieniu programu EU, kliknij przycisk [Yes/Tak], gdy pojawi się pytanie [Continue editing from last time?/Kontynuować ostatnią edycję?].