Wymagania systemowe

Szczegółowe informacje na temat wymagań systemowych dotyczących tej aplikacji można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon.