Przechowywanie wydrukowanych zdjęć

  • Aby usunąć nadmiar papieru na krawędziach wydruku, złóż papier wzdłuż perforacji i oderwij krawędzie.
  • Do pisania po powierzchni zdjęć stosuj pisaki na bazie oleju.
  • Aby zapobiec odbarwieniu odbitek, nie przechowuj ich w miejscach wilgotnych, zakurzonych i ciepłych (powyżej 40°C) ani w bezpośrednim świetle słonecznym.
  • Aby zapobiec odbarwieniom, blaknięciu i zlewaniu się kolorów, unikaj: przylepiania do powierzchni zdjęć taśmy klejącej, kontaktu powierzchni zdjęć z przedmiotami z tworzyw sztucznych, kontaktu powierzchni zdjęć z alkoholem lub innymi rozpuszczalnikami organicznymi bądź dociskania powierzchni zdjęć do innych powierzchni przez dłuższy czas.
  • Jeśli chcesz przechowywać zdjęcia w albumie, wybierz album, w którym zdjęcia umieszczone będą pod arkuszem z nylonu, polipropylenu lub celofanu.

Przestroga

  • Wraz z upływem czasu i w zależności od warunków przechowywania kolor zdjęć może się zmieniać. Canon nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.