Kolejne drukowanie (nie po raz pierwszy)

Po skonfigurowaniu połączenia bezpośredniego w menu drukarki SELPHY w prawym dolnym rogu głównego ekranu menu będzie widoczna nazwa sieci (identyfikator SSID). W przypadku kolejnego (nie pierwszego) drukowania wystarczy wybrać tę nazwę sieci (identyfikator SSID) na smartfonie albo aparacie fotograficznym.

Sprawdzenie hasła jest możliwe w następujący sposób.

  1. Wybierz opcję [Wi-Fi settings/Ustawienia Wi-Fi] i naciśnij przycisk OK.

  2. Wybierz opcję [Display Wi-Fi status/Wyświetlanie stanu połączenia Wi-Fi] i naciśnij przycisk OK.

  3. Sprawdź hasło.

    • Naciśnij przycisk Przycisk Menu, aby wyświetlić hasło.