Drukowanie ze smartfona za pomocą technologii AirPrint (system iOS)

W przypadku urządzeń firmy Apple, takich jak iPhone albo iPad, można dodatkowo drukować za pomocą technologii AirPrint.

 1. Konfiguracja łączności Wi-Fi w drukarce SELPHY ()

 2. Wybierz [Print/Drukuj].

  • Wybierz obraz, który ma zostać wydrukowany w aplikacji na urządzeniu iPhone albo iPad (może to być na przykład aplikacja galerii zdjęć), dotknij ikony [mac_photo], a następnie w wyświetlonym menu dotknij opcji [Print/Drukuj].
 3. Skonfiguruj opcje drukarki.

  • W polu [Printer/Drukarka] wybierz pozycję [Canon SELPHY CP1500].
  • Określ liczbę kopii.
 4. Drukowanie.

  • Dotknij opcji [Print/Drukuj], aby wydrukować.

Przestroga

 • W punkcie 3 opcje [Printer Options/Opcje drukarki] mogą się nie wyświetlić w zależności od zgodności aplikacji z funkcją AirPrint. Jeżeli opcje drukarki są niedostępne, drukowanie z aplikacji nie jest możliwe.

Uwaga

 • Podczas drukowania ikona [Print Center/Print Center] jest wyświetlana wśród ostatnio używanych aplikacji i można wykonać następujące operacje.

  • Aby sprawdzić status:

   Dotknij opcji [Print Center/Print Center].

  • Aby anulować drukowanie:

   Dotknij opcji [Print Center/Print Center], a następnie dotknij opcji [Cancel Printing/Anuluj drukowanie].