Zweryfikowane karty pamięci (karty CFexpress)

Potwierdzone zostało działanie następujących kart CFexpress.

Producent Karta Pojemność (GB)

EOS R3

(Stan na wrzesień 2021)

Zdjęcia

Filmy w formacie RAW

6K 59,94 kl./s

ProGrade Digital Cobalt 650 Obsługiwane Obsługiwane
325 Obsługiwane Obsługiwane
Gold

1024

(Podana prędkość: 1700 MB/s)

Obsługiwane Obsługiwane

512

(Podana prędkość: 1700 MB/s)

Obsługiwane Obsługiwane
SanDisk Extreme Pro 512 Obsługiwane Obsługiwane
256 Obsługiwane Nieobsługiwane
Lexar 512 Obsługiwane Obsługiwane
256 Obsługiwane Obsługiwane
Sony TOUGH 512 Obsługiwane Obsługiwane
256 Obsługiwane Obsługiwane
  • Wszystkie karty poddane pomiarom z opcją [Temp. autowyłącz.] ustawioną na [Wysoka].
  • Wysokie temperatury wewnętrzne spowodują automatyczne przełączenie się aparatu na Wyłącz.
  • Karty pamięci mogą stać się gorące podczas nagrywania filmów w formacie RAW. W takim przypadku nagrywanie może się zakończyć zanim aparat przełączy się na Wyłącz.