Akcesoria

Zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów firmy Canon

Konstrukcja produktu umożliwia osiągnięcie optymalnej wydajności pod warunkiem stosowania oryginalnych akcesoriów firmy Canon. W związku z tym zalecane jest używanie niniejszego produktu z oryginalnymi akcesoriami.

Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia produktu lub wypadki, takie jak awaria, pożar itp., spowodowane nieprawidłowym działaniem akcesoriów innych niż oryginalne akcesoria Canon (np. wyciek zawartości lub wybuch akumulatora). Należy pamiętać, że naprawy przeprowadzane z uwagi na awarię akcesoriów innych niż oryginalne akcesoria nie zostaną objęte niniejszą gwarancją. Naprawy takie można zlecić, uiszczając odpowiednią opłatę.

Przestroga

  • Akumulator LP-EL jest przeznaczony tylko do urządzeń firmy Canon. Użytkowanie go z niekompatybilnymi ładowarkami lub innymi urządzeniami może spowodować nieprawidłowe działanie lub wypadki, za które firma Canon nie ponosi odpowiedzialności.