Instrukcja obsługi

  • Instrukcja dołączona do produktu to „Instrukcja obsługi”, która podsumowuje podstawowe operacje i funkcje związane z fotografowaniem przy użyciu lampy błyskowej.

  • Zaawansowana instrukcja obsługi

    Wszystkie zastosowania lampy Speedlite opisane są w dokumencie „Zaawansowana instrukcja obsługi”.

    Sprawdź najnowszy szczegółowy poradnik na następującej stronie.

    https://cam.start.canon/A003/