Opnamen maken vanaf de camera

U kunt altijd de camera zelf gebruiken op opnamen te maken, zelfs wanneer EU is ingesteld voor opnamen op afstand. Beelden worden opgeslagen op de computer.

  1. Geef het opnamevenster weer ().

  2. Maak een opname door op de ontspanknop van de camera te drukken.

    • DPP wordt automatisch opgestart en de opgenomen beelden worden weergegeven.