Beeldkwaliteit configureren voor Live View op afstand

EOS-1D X Mark III1D X Mark IIR3R5R5 CR6R6 Mark IIR7R8R10R50

Wanneer deze instelling [Low/Laag] is, kan dit van invloed zijn op de reactiesnelheid van Live View-weergave. Deze instelling wordt aanbevolen voor het bekijken van snelbewegende onderwerpen in het venster Live View op afstand.

  1. Klik op [Instellen] in het opnamevenster.

  2. Klik op [LV quality settings/LV-kwaliteitinstellingen].

  3. Stel de beeldkwaliteit in.

    • Klik op [OK] om het dialoogvenster te sluiten.