In willekeurige volgorde afdrukken

Gebruik [Shuffle print/In willekeurige volgorde afdrukken] op het scherm Start om beelden in verschillende formaten automatisch te rangschikken op één vel.

Gebruik in willekeurige volgorde afdrukken als volgt voor beelden op geheugenkaarten of USB-flashstations.

 • Plaats een inktcassette en een papiercassette (met elk papierformaat behalve kaartformaat) in de SELPHY (, ).
 • Opmerking

  • In willekeurige volgorde afdrukken is niet beschikbaar voor beelden met een kleinere hoogte-breedteverhouding dan 3:1.
 1. Kies [Shuffle print/In willekeurige volgorde afdrukken] en druk op OK.

 2. Pas de instellingen indien nodig aan en druk op OK.

  • Stel voor het in willekeurige volgorde afdrukken van maximaal 8 beelden [Max. Images/Max. aantal beelden] in op [8] en voor 9–20 beelden in op [20].
 3. Kies beelden.

  • Door op Knop Omhoog te drukken, verschijnt er een markering in het veld voor het aantal.
  • Druk op OK om het scherm [Preview/Voorbeeld] te openen.
 4. Druk af.

  • Druk op OK om het afdrukken te starten.
  • Als u Knop OmhoogKnop Omlaag kiest, kunt u het aantal afdrukken instellen.
  • Afdrukken is mogelijk zelfs met minder beelden dan het maximale aantal dat is ingesteld in [Max. Images/Max. aantal beelden] (8 of 20) en als u meer beelden kiest dan dit aantal, wordt er een tweede vel gebruikt voor het in willekeurige volgorde afdrukken. Bij in willekeurige volgorde afdrukken op twee vellen wordt op elk vel de helft van de geselecteerde beelden afgedrukt.