Veiligheidsinstructies

Zorg dat u deze instructies leest om het product veilig te kunnen gebruiken.

Volg deze instructies om lichamelijk letsel te voorkomen.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Hiermee wordt gewezen op het risico van ernstig letsel of levensgevaar.
 • Gebruik alleen de voedingsbronnen die in deze instructiehandleiding zijn opgegeven voor dit product.
 • Demonteer of wijzig het product niet.
 • Stel het product niet bloot aan harde schokken of trillingen.
 • Raak geen blootliggende interne onderdelen aan.
 • Stop onmiddellijk met het gebruik van het product in geval van vreemde verschijnselen zoals de aanwezigheid van rook of een vreemde geur.
 • Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol, wasbenzine of verfverdunner om het product schoon te maken.
 • Laat het product niet nat worden. Stop geen vreemde voorwerpen of vloeistoffen in het product.
 • Gebruik het product niet in ruimten waar ontvlambare gassen aanwezig kunnen zijn.

  Dit kan leiden tot een elektrische schok, ontploffing of brand.

 • Raak het product niet aan tijdens een onweer als dit op een stopcontact is aangesloten.

  Dit kan leiden tot een elektrische schok.

 • Veeg regelmatig met een droge doek het stof weg dat zich op de stekker en het stopcontact heeft opgehoopt.
 • Steek of trek de stekker van het product niet in of uit het stopcontact met natte handen.
 • Gebruik het product niet als de stekker niet volledig in het stopcontact is gestoken.
 • Stel de stekker en de polen niet bloot aan vuil en laat ze niet in contact komen met metalen spelden of andere metalen voorwerpen.
 • Raak de acculader of AC-adapter niet aan tijdens onweer indien deze in het stopcontact is gestoken.
 • Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Demonteer, knik of verander het netsnoer niet.
 • Omwikkel het product nooit met een doek of andere materialen wanneer u het gebruikt of kort na het gebruik als het product nog warm is.
 • Laat het product niet in het stopcontact steken wanneer u het gedurende een lange periode niet gebruikt.
 • Laad de accu's niet op bij temperaturen buiten het bereik van 5 – 40 °C.

  Dit kan leiden tot een elektrische schok, ontploffing of brand.

 • Volg eventuele aanwijzingen om het product uit te schakelen op plaatsen waar het gebruik ervan verboden is.

  Als u dit niet doet, kan dit leiden tot storingen aan andere apparatuur vanwege het effect van elektromagnetische golven, en zelfs ongelukken.

VoorzichtigVOORZICHTIG
Houd u aan de onderstaande waarschuwingen. Als u dat niet doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel of schade aan eigendommen.
 • Het is raadzaam het product niet op de volgende plaatsen te gebruiken, plaatsen of bewaren:

  • Plaatsen in direct zonlicht
  • Plaatsen bij temperaturen boven 40 °C
  • Vochtige of stoffige plaatsen
  • Plaatsen die onderhevig zijn aan zware trilling

  Dit kan leiden tot oververhitting of beschadiging van de printer of de adapter en elektrische schok, brandwonden, ander letsel of vuur tot gevolg hebben. Hoge temperaturen kunnen het product of de adapter(s) vervormen.

 • Raak geen onderdelen binnen in het product aan.

  Dit kan letsel veroorzaken.