Handelsmerken en licenties

Handelsmerken

  • Microsoft en Windows zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
  • App Store en macOS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
  • Google Play en Android zijn handelsmerken van Google LLC.
  • IOS is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en andere landen en wordt onder licentie gebruikt.
  • QR Code is een handelsmerk van Denso Wave Inc.
  • Het Bluetooth®-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Canon Inc. is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn handelsmerken en handelsnamen van de respectievelijke eigenaars.
  • Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Over MPEG-4-licenties

  • “This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
  • THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (''AVC VIDEO'') AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Kennisgeving weergegeven in het Engels zoals vereist.

Accessoires

Het verdient aanbeveling authentieke Canon-accessoires te gebruiken.

Dit product is ontworpen voor het bereiken van optimale prestaties wanneer het met authentieke Canon-accessoires wordt gebruikt. Daarom verdient het aanbeveling dit product met authentieke Canon-accessoires te gebruiken.

Canon is niet aansprakelijk voor schade aan dit product en/of ongevallen zoals defecten, brand enzovoort als gevolg van het uitvallen van niet-authentieke Canon-accessoires. Houd er rekening meet dat reparaties die ontstaan door het niet functioneren van niet-authentieke accessoires niet onder de garantie voor reparaties vallen, hoewel u om dergelijke reparaties kunt vragen tegen een vergoeding.