Instellingen

In dit hoofdstuk worden menu-instellingen op het tabblad Set-up ([Instellingen: Set-up]) beschreven.