Voorzorgsmaatregelen voor hantering

Onderhoud van de camera

 • Deze camera is een precisie-instrument. Laat de camera niet vallen en stel deze ook niet bloot aan fysieke schokken.
 • De camera is niet waterdicht en kan niet onder water worden gebruikt. Neem als de camera nat wordt direct contact op met een Canon Service Center. Veeg waterdruppels met een schone, droge doek af en veeg de camera, als deze aan zoute lucht is blootgesteld, af met een schone, goed uitgewrongen natte doek.
 • Als er water op de camera komt, veegt u dat af met een schone, droge doek. Als er vuil, stof of zout op de camera komt, veegt u het af met een schone, goed uitgewrongen natte doek.
 • Gebruik van de camera in locaties met veel stof of vuil kan tot schade leiden.
 • Het verdient aanbeveling de camera na gebruik te reinigen. Wanneer vuil, stof, water of zout op de camera blijft zitten, kan dit tot storingen leiden.
 • Laat de camera nooit in de buurt liggen van een voorwerp met een sterk magnetische veld, zoals een magneet of elektromotor. Gebruik de camera ook niet in de buurt van iets dat sterke radiogolven uitstraalt, zoals een grote antenne, en laat de camera daar ook niet in de buurt liggen. Sterke magnetische velden kunnen tot storingen in de camera leiden of beeldgegevens vernietigen.
 • Laat de camera niet in een omgeving met zeer hoge temperaturen liggen, zoals in een auto in de volle zon. Hoge temperaturen kunnen tot storingen in de camera leiden.
 • Deze camera bevat elektronische precisiecircuits. Probeer de camera nooit zelf te demonteren.
 • Als de camera vanuit de kou plotseling in een warme ruimte wordt gebracht, kan zich condens op de camera en de inwendige onderdelen vormen. U voorkomt condens door de camera eerst in een gesloten plastic zak te stoppen en deze te laten wennen aan de hogere temperatuur voordat u deze uit de zak haalt.
 • Als zich condens vormt op de camera, mag u de camera niet gebruiken en de kaart niet verwijderen, om schade te voorkomen. Schakel de camera uit en wacht totdat het vocht volledig verdampt is voordat u de camera weer gaat gebruiken. Zelfs nadat de camera helemaal droog is, dient u de kaart niet te verwijderen als deze inwendig nog koud is. Wacht hiermee tot de camera aan de omgevingstemperatuur gewend is geraakt.
 • Als de camera voor een langere periode niet wordt gebruikt, bewaart u deze op een koele, droge, goed-geventileerde plaats. Zelfs wanneer de camera is opgeborgen, dient u soms enkele keren op de ontspanknop te drukken om te controleren of de camera nog werkt.
 • Bewaar de camera niet in een locatie met chemicaliën die roest en corrosie kunnen veroorzaken, zoals in een chemisch laboratorium.
 • Als de camera langere tijd niet is gebruikt, dient u alle functies te testen voordat u deze gaat gebruiken. Als u de camera enige tijd niet hebt gebruikt of er belangrijke opnamen moeten worden gemaakt, zoals bij een reis in het buitenland, dient u de camera te laten controleren door uw dichtstbijzijnde Canon Service Center of de camera zelf te controleren om te zien of deze goed werkt.
 • De camera kan warm worden na herhaalde continue opnamen of foto-/filmopnamen over een langere periode. Dit is geen storing.
 • Als zich een felle lichtbron binnen of buiten het beeldgebied bevindt, kan ghosting optreden.

Zoeker

 • Hoewel de zoeker onder productieomstandigheden met extreem hoge precisie wordt gefabriceerd en meer dan 99,99% van de pixels aan de ontwerpspecificaties voldoen, kunnen 0,01% of minder pixels defect zijn of als rode of zwarte punten worden weergegeven. Dit is geen schade. Deze pixels zijn niet van invloed op de opgenomen beelden.

Kaarten

Let op het volgende om de kaart en de op de kaart opgenomen gegevens te beschermen:

 • Laat de kaart niet vallen, buig de kaart niet en zorg dat de kaart niet nat wordt. Stel de kaart niet bloot aan bovenmatige krachten, fysieke schokken of trillingen.
 • Raak de elektronische contactpunten van de kaart niet met uw vingers of metalen voorwerpen aan.
 • Plak geen stickers of iets anders op de kaart.
 • Bewaar en gebruik de kaart niet in de buurt van voorwerpen met een sterk magnetisch veld, zoals een televisie, luidsprekers of magneten. Vermijd ook plekken die vatbaar zijn voor statische elektriciteit.
 • Laat de kaart niet liggen in direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron.
 • Bewaar de kaart in een doosje.
 • Bewaar de kaart niet op hete, stoffige of vochtige locaties.