Draadloze opnamen met meerdere flitsers en flitsverhouding

In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe u in de modus Handmatig flitsen draadloze opnamen met meerdere flitsers maakt. U kunt voor elke flitsgroep de flitssterkte instellen binnen het bereik van volledig 1/1 vermogen tot 1/1024, in stappen van 1/3 stop. Alle instellingen worden op de zender geconfigureerd.

 1. Druk op de knop MODUS van de kruistoetsen Kruistoetsen.

 2. Stel de flitsmodus in op M.

  • Draai aan het wiel Selectiewiel om M te selecteren en druk vervolgens op Selecteren/instellen.
 3. Druk op Selecteren/instellen.

 4. Selecteer de optie aangegeven in (1).

  • Draai aan het wiel Selectiewiel om een optie te selecteren en druk vervolgens op Selecteren/instellen.
 5. Configureer de instelling voor de flitsgroep.

  • Draai aan het wiel Selectiewiel om de flitsmethode te selecteren uit de volgende opties. Dit maakt draadloos flitsen met meerdere flitsers mogelijk met flitsgroep A tot en met C toegevoegd.

   • Voor dezelfde flitssterkte uit alle ontvangers selecteert u ALLE.
   • Om de flitssterkte voor flitsgroep A en B in te stellen, selecteert u A:B.
   • Om de flitssterkte voor flitsgroep A, B en C in te stellen, selecteert u A:B:C.
 6. Selecteer een flitsgroep.

  • Als in stap 5 A:B of A:B:C is geselecteerd, drukt u op Selecteren/instellen en draait u aan het wiel Selectiewiel om een groep te selecteren waarvoor u de flitssterkte wilt instellen.
 7. Stel de flitssterkte in.

  • Druk op Selecteren/instellen.
  • Draai aan het wiel Selectiewiel om een waarde voor flitssterkte te selecteren en druk vervolgens op Selecteren/instellen.
  • Herhaal stap 6 en 7 om de flitssterkte voor alle groepen in te stellen.
 8. Maak de foto.

  • Elke groep flitst met de ingestelde flitssterkte.

Voorzichtig

 • Het instelbereik is 1/128 tot 1/1 wanneer de hogesnelheidssynchronisatie is ingesteld.
 • Andere Speedlites dan de EL-10 die worden gebruikt als ontvangers, geven lage flitsniveaus mogelijk niet correct weer.

Opmerking

 • Wanneer ALLE is ingesteld, stelt u A, B of C in als de flitsgroep voor ontvangers. Ze flitsen niet als ze zijn ingesteld op D of E.
 • Als u meerdere ontvangers met dezelfde flitssterkte wilt laten flitsen, selecteert u ALLE in stap 5.