Synchronisatie op het tweede gordijn

Als u bij een lange sluitertijd synchronisatie 2e gordijn gebruikt, kunt u natuurlijke opnamen maken van bewegingssporen, zoals de lichten van een auto. De flitser flitst direct voordat de camera de opname afrondt (voordat de sluiter dichtgaat).

  1. Druk op Selecteren/instellen.

  2. Selecteer de optie aangegeven in (1).

    • Draai aan het wiel Selectiewiel om een optie te selecteren en druk vervolgens op Selecteren/instellen.
  3. Selecteer Synchronisatie op het tweede gordijn.

    • Draai aan het wiel Selectiewiel om Synchronisatie tweede gordijn te selecteren en druk vervolgens op Selecteren/instellen.

Opmerking

  • Synchronisatie tweede gordijn werkt goed in de opnamemodus Bulb (Bulb).
  • De Speedlite flitst twee keer in de flitsmodus ETTL. De eerste flits is geen storing, maar een voorflits om de flitssterkte te bepalen.
  • Om terug te keren naar normaal flitsen selecteert u Synchronisatie op het eerste gordijn (synchronisatie eerste gordijn) in stap 3 (Synchronisatie op het eerste gordijn wordt niet weergegeven op het scherm na configuratie).