FE-vergrendeling

Fotograferen met vergrendeling van de flitsbelichting (flash exposure; FE) zorgt voor de juiste flitsbelichting van het door u aangegeven gebied van het onderwerp.

Terwijl ETTL wordt weergegeven op het LCD-paneel, drukt u op de knop AE-vergrendeling (AE-vergrendeling) van de camera.

 1. Stel scherp op het onderwerp.

 2. Druk op de knop AE-vergrendeling-toets (Timer 16 seconden).

  • Plaats het onderwerp in het midden van de zoeker en druk daarna op de AE-vergrendeling knop van de camera.
  • De Speedlite geeft een voorflits en slaat de vereiste flitssterkte voor het onderwerp op.
  • [FEL] wordt gedurende ongeveer een halve seconde weergegeven in de zoeker.
  • Telkens wanneer u op de AE-vergrendeling knop drukt, geeft de Speedlite een voorflits en slaat hij de op dat moment vereiste flitssterkte op.

Opmerking

 • Waarschuwing FE-vergrendeling buiten bereik knippert in de zoeker als met FE-vergrendeling geen geschikte belichting mogelijk is. Nader het onderwerp of open het diafragma en probeer opnieuw de flitsbelichting te vergrendelen. U kunt ook proberen de ISO-snelheid te verhogen voordat u de FE-vergrendeling opnieuw probeert.
 • Als het onderwerp op het scherm te klein is, is de FE-vergrendeling mogelijk niet effectief.