Over deze handleiding

Pictogrammen in deze handleiding

Selectiewiel Geeft het selectiewiel aan.
CameramenuMODUSInstelling draadloze/gekoppelde opnameInstelling flitsbelichtingscompensatie/flitssterkte Geeft de kruistoetsrichtingsknoppen Kruistoetsen aan.
Selecteren/instellen Geeft de knop voor selecteren/instellen aan.
Timer 12 seconden / Timer 16 seconden Geeft de duur van de werking (ongeveer 12 of 16 seconden) aan voor de knop waarop u hebt gedrukt, vanaf het moment waarop u de knop loslaat.
  • De handleiding gebruikt dezelfde pictogrammen en weergave-items als de Speedlite om te verwijzen naar knoppen en instellingen.
Koppeling Koppelingen naar pagina's met verwante onderwerpen.
Waarschuwing

Waarschuwing om problemen met fotograferen te voorkomen.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie.

rechts van de paginatitel geeft functies aan die alleen beschikbaar zijn wanneer de camera is ingesteld op een modus in de Creatieve Zone (Flexibele-prioriteit AE, Programma AE, Sluiterprioriteit AE, Diafragmaprioriteit AE, Bulb, of Handmatige belichting).

Problemen oplossen Tips voor het oplossen van problemen.

Uitgangspunten

  • De instructies gaan er vanuit dat de Speedlite en camera zijn ingeschakeld ().
  • De pictogrammen die worden gebruikt om de knoppen, wieltjes en symbolen in de tekst aan te geven, komen overeen met de pictogrammen die u op de Speedlite en de camera aantreft.
  • Instructies voor het selecteren van opties bij het configureren van functies worden meestal uitgelegd met gebruik van het wiel Selectiewiel voor selectie. U kunt ook selecteren door op de kruistoetsrichtingsknoppen Kruistoetsen te drukken (de knoppen CameramenuMODUSInstelling draadloze/gekoppelde opnameInstelling flitsbelichtingscompensatie/flitssterkte).
  • Het instellen van functies kan worden afgesloten door op de knop Ongedaan maken te drukken.
  • We gaan ervan uit dat gebruikersfuncties/persoonlijke functies van de Speedlite en de menufuncties/gebruikersfuncties van de camera zijn ingesteld op de standaardwaarde.
  • De numerieke waarden worden volgens de testnormen van Canon gemeten met gebruik van vier AA/LR6-alkalinebatterijen.