Veiligheidsmaatregelen

Zorg dat u deze veiligheidsmaatregelen leest om het product veilig te kunnen gebruiken.

Houd u aan deze veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat de gebruiker van het product of anderen verwondingen of letsel oplopen.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Hiermee wordt gewezen op het risico van ernstig letsel of levensgevaar.
 • Houd het product buiten bereik van jonge kinderen.

  De afdekking is gevaarlijk als deze wordt ingeslikt. Roep onmiddellijk medische hulp in als het wordt ingeslikt.

 • Demonteer of wijzig het product niet.
 • Stel het product niet bloot aan harde schokken of trillingen.
 • Raak geen blootgelegde interne onderdelen aan.
 • Stop onmiddellijk met het gebruik van het product in geval van vreemde omstandigheden, zoals de aanwezigheid van rook of een vreemde geur.
 • Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol, wasbenzine of verfverdunner om het product schoon te maken.
 • Maak het product niet nat. Stop geen vreemde voorwerpen of vloeistoffen in het product.
 • Gebruik het product niet waar mogelijk ontvlambare gassen aanwezig zijn.

  Dit kan een elektrische schok, explosie of brand veroorzaken.

Let opLet op
Volg onderstaande aanwijzingen op die aanzetten tot voorzichtigheid. Als u dat niet doet, kan dit resulteren in letsel of beschadiging van eigendommen.
 • Laat het product niet achter op locaties die worden blootgesteld aan extreem hoge of lage temperaturen.

  Het product kan extreem heet/koud worden en brandwonden of letsel veroorzaken wanneer het wordt aangeraakt.