Over deze handleiding

Pictogrammen in deze handleiding

Koppeling Koppelingen naar pagina's met verwante onderwerpen.
Voorzichtig

Waarschuwing om problemen met fotograferen te voorkomen.

Aanvulling

Aanvullende informatie.

Uitgangspunten

  • In deze uitleg wordt ervan uitgegaan dat de camera is ingeschakeld.
  • Er wordt van uitgegaan dat alle menu-instellingen, gebruikersfuncties etc. zijn ingesteld op de standaardwaarden.