Instructiehandleiding

  • De „instructies” die bij het product worden geleverd, geven uitleg over de basisbeginselen van het product.

  • Handleiding voor ervaren gebruikers

    Complete instructies vindt u in deze Handleiding voor ervaren gebruikers.

    Ga naar de volgende website voor de meest recente Handleiding voor ervaren gebruikers.

    https://cam.start.canon/A007/