Speedlite-instellingen wissen

U kunt de instellingen van de Speedlite-opnamefuncties en de instellingen voor draadloze flitsopnamen terugzetten op de standaardwaarden.

  1. Druk op de knop SUBMENU.

  2. Selecteer Set.clear.

    • Duw de joystick omhoog, omlaag, naar links of rechts, of draai aan Selectiewiel en selecteer Set.clear, en duw de joystick dan verticaal.
  3. Wis de instellingen.

    • Duw de joystick naar links of rechts, draai Selectiewiel om OK te selecteren, en duw de joystick vervolgens verticaal.
    • De Speedlite-instellingen worden gewist en normale opname en ETTL flitsstand worden ingesteld.

Opmerking

  • Zelfs als u de instellingen wist, worden het transmissiekanaal en de ID voor het draadloze radiosignaal voor draadloze opnamen plus de gebruikersfuncties (C.Fn) en persoonlijke functies (P.Fn) niet gewist.