Netwerkinstellingen controleren

  • Windows

    Open in Windows de [Opdrachtprompt], voer ipconfig /all in en druk vervolgens op Enter.

    Het IP-adres toegewezen aan uw computer wordt weergegeven samen met het subnetmasker, de gateway en de DNS-serverinformatie.

  • macOS

    Open [Terminal] op macOS. Typ ifconfig -a in en druk op Return. Het IP-adres dat aan de computer is toegewezen, ziet u onder [enX] (X: getal) naast [inet], in de indeling “***.***.***.***”.

    Raadpleeg het Help-menu van macOS voor meer informatie over [Terminal].

Wijzig het laagste getal wanneer u een IP-adres voor een camera handmatig configureert om te voorkomen dat u hetzelfde IP-adres gebruikt voor uw computer en andere apparaten op het netwerk ().

bijv. 192.168.1.10