De tijd synchroniseren

Voorbereiding van de zendercamera

Configureer eerst de instellingen op de camera die als de zender zal worden gebruikt.

 1. Druk op de camera op de knop MENU.

 2. Selecteer [Draadloze instellingen: WFT-instellingen].

 3. Selecteer [Inschak.].

 4. Selecteer [Sync.tijd tussen camera's].

  • Als er een ander apparaat is verbonden, zal [Stel [Connectie-inst.] in op [Verbreken]] verschijnen. Selecteer [OK] om de verbinding te verbreken.
 5. Selecteer [OK].

 6. Selecteer een optie.

  • Selecteer [OK] om door te gaan naar het volgende scherm.
 7. Selecteer [Zender].

  • Selecteer [OK] om door te gaan naar het volgende scherm.
  • Blijf op het weergegeven scherm.

Voorbereiding van de ontvangercamera's

Configureer de instellingen op de camera die als de ontvanger zal worden gebruikt.

 1. Voer stap 1–6 uit in "Voorbereiding van de zendercamera".

 2. Selecteer [Ontvanger].

  • Selecteer [OK] om door te gaan naar het volgende scherm.
 3. Selecteer [OK].

  • Het volgende scherm wordt weergegeven.

  • Herhaal Stap 2 en 3 voor alle ontvangercamera's om de tijd op meer dan één ontvangercamera in te stellen.
  • Het aantal gedetecteerde ontvangercamera's wordt op het scherm van de zendercamera weergegeven.

Tijd tussen zender- en ontvangercamera's synchroniseren

Synchroniseer de tijd op de zender- en ontvangercamera's als volgt.

 1. Voer stap 1–6 uit in "Voorbereiding van de zendercamera" en stap 1–3 in "Voorbereiding van de ontvangercamera's".

 2. Selecteer [OK] op de zendercamera.

  • Controleer het aantal ontvangercamera's dat is verbonden en selecteer [OK].
  • Zodra de tijd is gesynchroniseerd, wordt het volgende scherm weergegeven.
 3. Selecteer [OK] op alle camera's.