Verbindingsinstellingen voor FTP server configureren

 1. Selecteer een FTP-modus.

  • Om een veilige FTP-overdracht met een rootcertificaat uit te voeren, selecteert u [FTPS]. Zie Het importeren van een rootcertificaat voor FTPS voor informatie over instellingen van rootcertificaten.
  • Om een veilige FTP-overdracht met een SSH-verbinding uit te voeren, selecteert u [SFTP]. Configureer de aanmeldingsinstellingen voor gebruik in stap 5.
  • Selecteer [OK] om door te gaan naar het volgende scherm.
 2. Selecteer [Adres instelling].

  • Selecteer [OK] om door te gaan naar het volgende scherm.
  • Als u het IP-adres hebt ingesteld op [Autom. instellen] of het DNS adres hebt ingesteld op [Handm. Instellen] wordt het virtuele toetsenbord weergegeven.
  • Als u het DNS adres hebt ingesteld op [Uitschak.], verschijnt het invoerscherm voor cijfers.
 3. Voer het IP-adres van de FTP server in.

  Bij gebruik van het virtuele toetsenbord

  • Voer het IP-adres in met het virtuele toetsenbord (). Voer de domeinnaam in als DNS wordt gebruikt.
  • Om de ingevoerde waarden in te stellen en terug te keren naar het scherm in stap 2, drukt u op de knop MENU.

  Bij gebruik van het invoerscherm voor cijfers

  • Gebruik Hoofdinstelwiel om de invoerpositie in het bovenste gedeelte te selecteren en gebruik Snelinstelwiel om een nummer te selecteren. Druk op SET om het geselecteerde nummer in te voeren.
  • Om de ingevoerde waarden in te stellen en terug te keren naar het scherm in stap 2, drukt u op de knop MENU.
 4. Stel het poortnummer in.

  • [Poortnummer instellen] is meestal 00021 (FTP/FTPS) of 00022 (SFTP).
  • Selecteer [OK] om door te gaan naar het volgende scherm.
  • Als u in stap 1 [FTP] of [FTPS] hebt geselecteerd, gaat u naar stap 6. Als u [SFTP] hebt geselecteerd, gaat u naar stap 5.
 5. De instellingen voor SSH-aanmeldingsverificatie configureren.

  • Selecteer [Gebruikersnaam] en [Wachtwoord] en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor SSH-wachtwoordverificatie in met het weergegeven virtuele toetsenbord ().
  • Selecteer [OK] en ga naar stap 9.
 6. Configureer de instelling voor de passieve modus.

  • Dit krijgt u niet te zien als u in stap 1 [SFTP] hebt geselecteerd.
  • Selecteer [OK] om door te gaan naar het volgende scherm.
  • Als "Fout 41: Kan niet verbinden met FTP server" wordt weergegeven in stap 9, kan dit probleem worden verholpen door [Passieve modus] in te stellen op [Inschak.].
 7. Stel de proxyserver in.

  • Dit krijgt u niet te zien als u in stap 1 [FTPS] of [SFTP] hebt geselecteerd.
  • Selecteer [OK] om door te gaan naar het volgende scherm.
 8. Stel de loginmethode in.

  • Dit krijgt u niet te zien als u in stap 1 [SFTP] hebt geselecteerd.
  • Selecteer [OK] om door te gaan naar het volgende scherm.
 9. Stel de doelmap in.

  • Selecteer [Rootmap] als u de beelden wilt opslaan in de rootmap die is opgegeven in FTP serverinstellingen ().
  • Selecteer [Selecteer map] als u in de rootmap een doelmap wilt opgeven. Als er geen map bestaat, wordt er automatisch een gemaakt.
  • Selecteer [OK] om door te gaan naar het volgende scherm.
  • Het lampje Netwerklamp van de transmitter brandt groen.
  • Selecteer wanneer het volgende scherm wordt weergegeven [OK] om de doelserver te vertrouwen.

 10. Selecteer [OK].

  • Dit wordt niet weergegeven voor offline-instellingen.
 11. Selecteer [OK].

 12. Selecteer [OK].

  • Het scherm [WFT-instellingen] wordt opnieuw weergegeven.
  • De instellingen worden opgeslagen in de camera. Ze worden niet in de transmitter opgeslagen.

De verbindingsinstellingen voor FTP-overdracht zijn hiermee voltooid.

Tijdens de beeldoverdracht knippert het Netwerklamp-lampje op de transmitter groen.

Het importeren van een rootcertificaat voor FTPS

Als de FTP-modus is ingesteld op [FTPS] bij het configureren van de verbindingsinstellingen, moet het rootcertificaat dat overeenkomt met de FTPS-server waarmee verbinding moet worden gemaakt naar de camera worden geïmporteerd.

 • Alleen een rootcertificaat met de bestandsnaam 'ROOT.CER', 'ROOT.CRT' of 'ROOT.PEM' kan worden geïmporteerd naar de camera.
 • Er kan slechts één rootcertificaatbestand worden geïmporteerd naar de camera. Plaats van tevoren een kaart met het rootcertificaatbestand.
 • De voorkeurskaart die is geselecteerd voor [-opn./weerg.] of [-weergave] wordt gebruikt om een certificaat te importeren wanneer [/ apart] in [Functie-instellingen: Opn.functie+kaart/map sel.] is ingesteld op [Uitschak.]. Kaart 2 wordt gebruikt wanneer [/ apart] is ingesteld op [Inschak.].
 • De verbonden server is mogelijk niet betrouwbaar als een FTPS-verbinding tot stand wordt gebracht met behulp van een zelfondertekend certificaat.
 1. Selecteer [Draadloze instellingen: WFT-instellingen].

 2. Selecteer [Verbindingsinstellingen].

 3. Selecteer [FTP-overdrachtsinst.].

 4. Selecteer [Rootcertif. ins.].

 5. Selecteer [Rootcertif. laden van kaart].

 6. Selecteer [OK].

  • Het rootcertificaat wordt geïmporteerd.
  • Selecteer [OK] in het bevestigingsvenster om terug te keren naar het scherm [Rootcertif. ins.].

Opmerking

 • Selecteer [Verwijder rootcertificaat] op het scherm in stap 5 voor het verwijderen van het rootcertificaat dat naar de camera is geïmporteerd. Selecteer [Details rootcertif. bekijken] om de uitgever, het onderwerp, de geldigheidsduur en andere informatie te lezen.