Over deze handleiding

Pictogrammen in deze handleiding

Hoofdinstelwiel Geeft het hoofdinstelwiel aan.
Snelinstelwiel Geeft snelinstelwiel 1 aan.
Snelinstelwiel 2 Geeft snelinstelwiel 2 aan.
Multicontroller Geeft de multicontroller aan.
SET Geeft de instelknop aan.
  • Naast bovenstaande voorbeelden worden er in deze handleiding ook pictogrammen en symbolen gebruikt van knoppen en het scherm van de camera bij het bespreken van relevante handelingen en functionaliteiten.
Koppeling Geeft een koppeling naar een gerelateerd onderwerp aan.
Voorzichtig

Waarschuwing om mogelijke problemen te voorkomen tijdens het maken van opnamen.

Aanvulling

Aanvullende informatie.

Uitgangspunten

  • Controleer voordat u instructies volgt dat de aan/uit-schakelaar is ingesteld op Aan en de multifunctievergrendelingsfunctie is uitgeschakeld.
  • Er wordt van uitgegaan dat alle menu-instellingen, gebruikersfuncties etc. zijn ingesteld op de standaardwaarden.