Preču zīmes

  • Microsoft un Windows ir Microsoft Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.
  • App Store un macOS ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.
  • Visas pārējās preču zīmes pieder to īpašniekiem.