Attēlu stilu rediģēšana

EOS-1D X Mark II1D C5D Mark IV7D Mark II

Varat rediģēt attēla stilus, skatot rediģēšanas rezultātu reāllaikā logā Edit Picture Style (Rediģēt attēla stilu), specializētā attālā Live View logā.

Brīdinājums

 • Iespēja nav pieejama, izmantojot EOS Utility operētājsistēmā macOS M1 dabiskajā režīmā. Pieejama, kad EOS Utility darbojas Rosetta režīmā.
 • Lai izmantotu šo funkciju, nepieciešama instalēta PSE 1.16.20 vai jaunāka versija.
 • Kamēr lietojat šo funkciju, kameru nevar izmantot tiešā veidā un nav pieejamas citas ES funkcijas.
 1. Galvenajā logā atlasiet [Remote Shooting/Attālā fotografēšana].

 2. Uzņemšanas logā noklikšķiniet uz [Other Functions/Citas funkcijas] un atveriet [Edit Picture Style/Rediģēt attēla stilu].

 3. Rediģējiet attēla stilu pēc nepieciešamības.

  • Kad rediģēšana ir pabeigta, pirms pārejat uz nākamo darbību, saglabājiet rezultātu savā datorā kā attēla stila failu.
  • Detalizētu informāciju par attēla stilu rediģēšanu un failu saglabāšanu skatiet PSE lietotāja rokasgrāmatā.
 4. Logā Edit Picture Style (Rediģēt attēla stilu) noklikšķiniet uz [Register/Reģistrēt].

 5. Ievadiet nepieciešamo informāciju par failu.

  • Atlasiet opciju logā [User Def./Lietotāja definēts], pēc tam ievadiet informāciju laukos [Caption/Paraksts] un [Copyright/Autortiesības]. ([Caption/Paraksts] ir obligāti aizpildāms lauks.)
  • Kad informācija ir ievadīta, noklikšķiniet uz [Register/Reģistrēt].

Piezīme

 • Kad pēc iziešanas no funkcijas un programmas EU restartēšanas tiek parādīts ziņojums [Continue editing from last time?/Turpināt iepriekš iesākto rediģēšanu?], atlasiet [Yes/Jā], ja vēlaties atsākt attēla stila rediģēšanu.