Attālā fotografēšana režīmā “Bulb”

Attālā fotografēšana režīmā “Bulb”

 1. Atveriet tveršanas logu ().

 2. Noklikšķiniet uz fotografēšanas režīma ikonas un atlasiet [BULB/"Bulb" režīms].

  • Norādiet tālāk minētos iestatījumus kamerām, izņemot EOS-1D X Mark III, 1D X Mark II, 1D X, 1D C, R3, R5, R5 C un R/Ra.

   • Kamerām ar B (režīms "Bulb") uz režīma izvēles diska pārvietojiet to stāvoklī B.
   • Kamerām bez B (režīms "Bulb") uz režīma izvēles diska pārvietojiet režīma izvēles disku stāvoklī M (manuāli) un tveršanas logā atlasiet [BULB/Režīms "Bulb"] vai iestatiet kameras ekspozīcijas laiku [BULB/Režīms "Bulb"].
 3. Iestatiet diafragmas atvēruma vērtību.

 4. Noklikšķiniet uz [Taimeris].

 5. Ievadiet ekspozīcijas laiku un noklikšķiniet uz [Start/Sākt].

  • Ievadiet vērtību diapazonā 00:05-99:59 ar vienas sekundes soli.

Piezīme

 • Fotografēšanu režīmā “Bulb” varat sākt un beigt bez ekspozīcijas laika iestatījuma, noklikšķinot uz [Uzņemšanas poga].

Režīma “Bulb” taimera iestatīšana

EOS 5Ds/5Ds R5D Mark IVR3R5R5 CR6R7R8R10R50R/RaRP6D Mark II7D Mark II90D80D77DM6 Mark II

Fotografēšana režīmā "Bulb", neturot nospiestu aizslēga pogu, ir iespējama, iestatot režīma "Bulb" ekspozīcijas laika vērtību logā [Bulb timer settings/Režīma “Bulb” taimera iestatījumi].

 1. Noklikšķiniet uz [Attālās fotografēšanas režīms 2] uzņemšanas logā.

 2. Atlasiet [Bulb timer settings/Režīma “Bulb” taimera iestatījumi].

 3. Konfigurējiet iestatījumu.

  • Izvēlieties [Enable/Iespējot].
  • Iestatiet ekspozīcijas laiku. Pielāgošanas diapazons ir no 00:00:00 līdz 99:59:59.

  • Atlasiet [Disable/Atspējot], lai deaktivizētu režīma "Bulb" taimeri nākamās režīma "Bulb" ekspozīcijas laikā.
  • Ievadot 00:00:00 kā ekspozīcijas laiku iestata režīma "Bulb" taimerim vērtību [Disable/Atspējot].
 4. Noklikšķiniet uz [OK/Apstiprināt].