Taimera vadīta fotografēšana

Ir pieejami divi fotografēšanas ar taimeri veidi, kas ļauj automātiski uzņemt vienu attēlu vai noteiktu attēlu daudzumu noteiktos intervālos. Pirms uzņemšanas ar ekspozīciju "Bulb" atbilstoši sagatavojiet kameru.

Fotografēšana ar taimeri

Iespējo automātisku viena attēla uzņemšanu pēc norādītā laika paiešanas.

 1. Atveriet tveršanas logu ().

 2. Noklikšķiniet uz [Taimeris].

  • Tiek parādīts logs [Timer shooting settings/Iestatījumi fotografēšanai ar taimeri].
 3. Iestatījumam [Delay setting/Aizkaves iestatījums] ievadiet gaidīšanas laiku pirms uzņemšanas.

  • Diapazons ir no 00:00–99:59 ar vienas sekundes soli.
  • Ekspozīcijai "Bulb" režīmā ievadiet ekspozīcijas laiku [Remote bulb shooting/Attālā fotografēšana režīmā "Bulb"].
 4. Klikšķiniet uz [Start/Sākt].

  • Kamera uzņem attēlus, kad ir pagājis norādītais laiks.

Attālā fotografēšana ar taimeri

EOS kameras, izņemot EOS 5D Mark IVRP6D Mark II

Ļauj automātiski uzņemt jūsu norādīto kadru skaitu norādītajā intervālā.

 1. Atveriet tveršanas logu ().

 2. Noklikšķiniet uz [Taimeris].

  • Tiek parādīts logs [Timer shooting settings/Iestatījumi fotografēšanai ar taimeri].
 3. Atzīmējiet [Remote interval timer shooting/Attālā fotografēšana ar intervāla taimeri].

 4. Ievadiet uzņemšanas intervālu un kadru skaitu.

  • Intervāla diapazons ir no 0:05–99:59 ar vienas sekundes soli.
  • Minimālais attēlu skaits ir divi. Pieejamo attēlu skaits ir atkarīgs no datorā pieejamās brīvās vietas.
  • Ekspozīcijai "Bulb" režīmā ievadiet ekspozīcijas laiku [Remote bulb shooting/Attālā fotografēšana režīmā "Bulb"].
 5. Klikšķiniet uz [Start/Sākt].

  • Tiek uzņemts norādītais attēlu skaits norādītajā intervālā.

Brīdinājums

 • Atkarībā no datora, ar pārāk īsiem intervāliem var nepietikt, lai dators varētu pārsūtīt un saglabāt attēlus, kas var neļaut fotografēt norādītajā intervālā. Ja tā, iestatiet garāku intervālu un mēģiniet uzņemt vēlreiz.

Piezīme

 • Fotografēšanas režīmu nevar mainīt, ja redzams dialoglodziņš [Timer shooting settings/Iestatījumi fotografēšanai ar taimeri].

  Iestatiet fotografēšanas režīmu, pirms atverat dialoglodziņu [Timer shooting settings/Iestatījumi fotografēšanai ar taimeri].

EOS 5D Mark IVRP6D Mark II
 1. Atveriet tveršanas logu ().

 2. Noklikšķiniet uz [Taimeris].

 3. Izvēlieties režīmu.

  • Izvēlieties kādu no diviem tālāk norādītajiem režīmiem.

   Režīms [Camera function/Kameras funkcija]:

   Šis režīms izmanto kameras intervālu taimeri. Iespējo uzņemšanu ar precīziem intervāliem. Tiek atbalstīti arī īsi intervāli. Tāpat varat uzņemšanas ar intervālu taimeri laikā veikt darbības ar kameru.

   Režīms [Computer control/Datora vadība]:

   Datora vadīta uzņemšana ar intervāla taimeri. Tiek atbalstīta arī fotografēšana režīmā “Bulb”.

  • Noklikšķiniet uz [Camera function/Kameras funkcija] vai [Computer control/Datora vadība].
 4. Pēc nepieciešamības konfigurējiet iestatījumus.

  • Režīms [Camera function/Kameras funkcija]

   Ievadiet uzņemšanas intervālu un kadru skaitu.

   • Intervāla diapazons ir no 0:00:01–99:59:59 ar vienas sekundes soli.
   • Uzņemamo attēlu skaitu var iestatīt diapazonā no 01-99. Ir iespējams iestatīt arī vērtību 00, lai uzņemtu neierobežoti, līdz tiek apturēts intervāla taimeris.
  • Režīms [Computer control/Datora vadība]

   Konfigurējiet iestatījumus norādītajā secībā.

   (1) Atlasiet [Remote interval timer shooting/Attālā fotografēšana ar intervāla taimeri].

   (2) Ievadiet fotografēšanas intervālu un attēlu skaitu.

   • Ievadiet vērtību diapazonā 00:05-99:59 ar vienas sekundes soli.
   • Minimālais attēlu skaits ir divi. Pieejamo attēlu skaits ir atkarīgs no datorā pieejamās brīvās vietas.
 5. Klikšķiniet uz [Start/Sākt].

  • Uzņemšana tiek veikta atbilstoši konfigurācijai.

Brīdinājums

 • Atkarībā no datora, ar pārāk īsiem intervāliem režīmā [Computer control/Datora vadība] var nepietikt, lai dators varētu pārsūtīt un saglabāt attēlus, kas var neļaut fotografēt norādītajā intervālā. Ja tā, iestatiet garāku intervālu un mēģiniet uzņemt vēlreiz.
 • Par piesardzības pasākumiem režīmā [Camera function/Kameras funkcija] lasiet pievienotās kameras lietotāja rokasgrāmatas sadaļā par uzņemšanu ar intervāla taimeri.

Piezīme

 • Fotografēšanas režīmu nevar mainīt, ja redzams dialoglodziņš [Timer shooting settings/Iestatījumi fotografēšanai ar taimeri].

  Iestatiet fotografēšanas režīmu, pirms atverat dialoglodziņu [Timer shooting settings/Iestatījumi fotografēšanai ar taimeri].

 • Lai pārtrauktu vēl nepabeigtu fotografēšanu ar intervāla taimeri: režīmā [Camera function/Kameras funkcija] noklikšķiniet uz [Stop/Pārtraukt] dialoglodziņā [Interval timer/Intervāla taimeris].

  Režīmā [Computer control/Datora vadība] noklikšķiniet uz [Cancel/Atcelt] dialoglodziņā [Timer shooting settings/Iestatījumi fotografēšanai ar taimeri].