Kameras un datora savienošana

Lai pārsūtītu attēlus no kameras vai fotografētu attālināti, kamera ir jāsavieno ar datoru, izmantojot interfeisa kabeli vai LAN savienojumu.

 • Detalizētu informāciju par savienojumiem ar interfeisa kabeli skatiet kameras lietotāja rokasgrāmatā.
 • Ieteicams izmantot oriģinālu Canon interfeisa kabeli.
 • Detalizētu informāciju par LAN savienojumiem sk. kameras vai raidītāja lietotāja rokasgrāmatā.

Datora iestatījumu pārbaude

Pirms programmas EU palaišanas pārbaudiet tālāk aprakstītos datora iestatījumus.

 1. Savienojiet kameru ar datoru, izmantojot interfeisa kabeli.

 2. Ieslēdziet kameru.

 3. Pārbaudiet savienojuma iestatījumus.

  Windows 10

  • Izvēlnē Sākt atlasiet [Iestatījumi], izvēlnē [Ierīces] atlasiet [Automātiskā atskaņošana], tad pārliecinieties, ka nolaižamajā izvēlnē zem savienotās kameras ir iestatīta vērtība [Neveikt nekādu darbību].

  macOS

  • Mapes [Applications/Lietojumprogrammas] lietotnē [Image Capture/Fotogrāfiju tveršana] veiciet dubultklikšķi uz ar datoru savienotās kameras ikonas.
  • Pārliecinieties, ka parādītajā logā iestatījumam [Connecting this camera opens/Pievienojot šo kameru, jāatver] ir norādīta vērtība [No application/Neviena lietojumprogramma].
  • Mainiet iestatījumu pēc vajadzības, ja pašreizējais iestatījums atšķiras.
  • Pēc iestatījuma apstiprināšanas vai konfigurēšanas izslēdziet kameru.

Sagatavošana LAN savienojumam

Pirms kameras un datora savienošanas, izmantojot LAN, pārbaudiet tālāk norādīto.

 1. Palaidiet EU pirms kameras un datora savienošanas.

 2. Noklikšķiniet uz [Pairing over Wi-Fi/LAN / Savienošana pārī Wi-Fi/LAN tīklā].

  • Veiciet tālāk aprakstītās darbības.
  • Windows

   • Kad tiek parādīts ziņojums [Lai pievienotu kameru, izmantojot LAN, jāmaina daži Windows Firewall iestatījumi. Vai vēlaties veikt šīs izmaiņas?], atlasiet [].

   macOS

   • Noklikšķiniet uz [Pairing over Wi-Fi/LAN / Savienošana pārī Wi-Fi/LAN], pēc tam, kad tiek parādīts ziņojums [To connect to the camera via LAN, some Firewall settings must be changed. Do you want to make these changes?/Lai pievienotu kameru, izmantojot LAN, jāmaina daži Firewall iestatījumi. Vai vēlaties veikt šīs izmaiņas?], atlasiet [Yes/Jā].