Atruna

  • Nesankcionēta šīs pamācības atveidošana pa daļām vai pilnā apjomā ir aizliegta.
  • Šī informācija un programmatūras tehniskie dati var tikt mainīti bez brīdinājuma.
  • Šajā pamācībā ietvertie ekrānuzņēmumi un lietotāju interfeisa elementi var atšķirties no faktiskās programmatūras.
  • Neatkarīgi no iepriekš minētā kompāniju Canon nevar saukt pie atbildības par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies šīs programmatūras lietošanas rezultātā.

Rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi

  • EU apzīmē EOS Utility.
  • Šajā rokasgrāmatā sniegtie norādījumi attiecas uz EU programmatūras versiju, kas norādīta uz vāka.
  • Ja elementi, piemēram, iestatījumu vienumi, ir vienādi abām versijām, šajā rokasgrāmatā pamatā tiek izmantoti EU Windows versijas ekrānuzņēmumi.
  • Ar kvadrātiekavām tiek norādītas programmatūras izvēlnes un pogu un logu nosaukumi.
  • Ar leņķiekavām tiek norādīti tastatūras taustiņu nosaukumi un kameras un objektīva funkcijas.

Rokasgrāmatā izmantotās ikonas

Kameras ikona Atbilstošais kameras modelis
Saites Saites uz lapām ar saistītām tēmām
Brīdinājums

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Piezīmes

Papildu informācija