Foninės muzikos registravimas

EOS RP6D Mark II6D90D80D77D760D850D800D250D200D750D2000D1300DM6 Mark IIM200M50 Mark II

WAV formato muzikos failus kaip foninę muziką galima užregistruoti į fotoaparatą įdėtoje atminties kortelėje. Šią muziką galima leisti kartu su „Video snaphot“ klipų albumais, filmais arba fotoaparatu leidžiamomis skaidrių demonstracijomis.

Galima užregistruoti nurodytų formatų muzikos failus.

Failo formatas

Linijinio PCM WAVE failai

(.WAV, .WAVE)

Maksimalus ilgis 29:59 viename faile
Maksimalus kiekis 20 failų
Kanalai 2 kanalai

Atsargiai

 • Naudojantis šia funkcija nukopijuotos muzikos be autorių teisių turėtojo leidimo naudoti negalima, išskyrus tuos atvejus, kai leidžia galiojantys įstatymai, pvz., asmeninio naudojimo tikslams.
 • Negalima naudoti filmavimo režimu.

Muzikos failų įtraukimas

 1. Pagrindiniame lange spustelėkite [Camera settings/Fotoaparato nuostatos].

 2. Spustelėkite [Register Background Music/Foninės muzikos registravimas].

 3. Spustelėkite [Add/Įtraukti].

  • Dialogo lange pasirinkite muzikos failą ir spustelėkite [Open/Atidaryti]. Vienu metu galite įtraukti kelis failus.
  • Jei jūsų kompiuteryje įdiegta „EOS Sample Music“, galite spustelėti [EOS Sample Music] ir įtraukti muzikos failus į [List of background music to register/Registruotinos foninės muzikos sąrašas]. Muzikos failus galite įtraukti ir nuvilkdami kompiuteryje įrašytus failus į [List of background music to register/Registruotinos foninės muzikos sąrašas].
  • Norėdami pakeisti leidimo tvarką, pasirinkite muzikos failą srityje [List of background music to register/Registruotinos foninės muzikos sąrašas], po to spustelėkite mygtuką [Perkelti aukštyn foninės muzikos sąraše] arba [Perkelti žemyn foninės muzikos sąraše]. Tvarką galite pakeisti ir nuvilkdami muzikos failus.
  • Norėdami pašalinti muzikos failus, pasirinkite failą srityje [List of background music to register/Registruotinos foninės muzikos sąrašas], po to spustelėkite mygtuką [Remove/Pašalinti].
  • Norėdami pervadinti muzikos failus, pasirinkite failą srityje [List of background music to register/Registruotinos foninės muzikos sąrašas], po to spustelėkite mygtuką [Edit Track Name/Redaguoti kūrinio pavadinimą]. Dialogo lange [Edit Track Name/Kūrinio pavadinimo redagavimas] įveskite kūrinio pavadinimą, kurį sudarytų iki 25 vieno bito raidžių, skaičių ar simbolių. Baigę, spustelėkite [OK/Gerai]. Dialogo langą [Edit Track Name/Kūrinio pavadinimo redagavimas] galima pasiekti ir du kartus spustelėjus muzikos failą.
  • Norėdami leisti muzikos failus, pasirinkite failą srityje [List of background music to register/Registruotinos foninės muzikos sąrašas], po to spustelėkite mygtuką [Play/Leisti].
 4. Registravimas fotoaparate

  • Spustelėkite [Register/Registruoti], kad užregistruotumėte muzikos failus į fotoaparate įdėtą kortelę.
  • Perrašomi visi muzikos failai, kurie yra įrašyti kortelėje.
  • Baigę, spustelėkite [Close/Uždaryti].