Nuotolinio „Live View“ vaizdo kokybės konfigūravimas

EOS-1D X Mark III1D X Mark IIR3R5R5 CR6R6 Mark IIR7R8R10R50

Nustačius nuostatą [Low/Maža], gali pagerėti „Live View“ rodinio reagavimas. Ši nuostata rekomenduojama stebint greitai judančius objektus nuotoliniame „Live View“ vaizdo lange.

  1. Spustelėkite [Nustatymas] fiksavimo lange.

  2. Spustelėkite [LV quality settings/LV kokybės nuostatos].

  3. Nustatykite vaizdo kokybę.

    • Spustelėkite mygtuką [OK], kad uždarytumėte dialogo langą.