Fotoaparato ir kompiuterio sujungimas

Norint perduoti vaizdus iš fotoaparato arba fotografuoti nuotoliniu būdu, reikia sujungti fotoaparatą su kompiuteriu sąsajos kabeliu arba naudojantis LAN ryšiu.

 • Jei reikia išsamios informacijos, kaip sujungti sąsajos kabeliu, žr. fotoaparato naudotojo vadove.
 • Rekomenduojame naudoti originalų „Canon“ sąsajos kabelį.
 • Jei reikia išsamios informacijos, kaip užmegzti LAN ryšį, žr. fotoaparato arba siųstuvo naudotojo vadove.

Kompiuterio nuostatų patikrinimas

Prieš paleisdami EU patikrinkite kompiuterio nuostatas kaip nurodyta toliau.

 1. Sujunkite fotoaparatą su kompiuteriu sąsajos kabeliu.

 2. Įjunkite fotoaparatą.

 3. Patikrinkite ryšio nuostatą.

  „Windows 10“

  • Pradžios meniu pasirinkite [Settings/Parametrai], srityje [Devices/Įrenginiai] pasirinkite [AutoPlay/Automatinis paleidimas], po to įsitikinkite, kad po prijungtu fotoaparatu pateikiamame išplečiamajame meniu nustatyta nuostata [Take no action/Nieko nedaryti].

  „macOS“

  • Aplanke [Applications/Programos] esančioje programoje [Image Capture/Vaizdo fiksavimas] dukart spustelėkite prie kompiuterio prijungto fotoaparato piktogramą.
  • Įsitikinkite, kad rodomo lango parinktyje [Connecting this camera opens/Prijungus šį fotoaparatą atidaroma] nustatyta nuostata [No application/Jokia programa].
  • Jei reikia, nuostatą pakeiskite, jei esama nuostata yra kitokia.
  • Įsitikinę, kad nuostata tinkama, arba sukonfigūravę nuostatą, išjunkite fotoaparatą.

Pasirengimas jungti LAN ryšiu

Prieš sujungdami fotoaparatą ir kompiuterį per LAN patikrinkite nurodytus dalykus.

 1. Paleiskite EU prieš sujungdami fotoaparatą ir kompiuterį.

 2. Spustelėkite mygtuką [Pairing over Wi-Fi/LAN/Susiejimas per „Wi-Fi“ / LAN].

  • Atlikite nurodytus veiksmus.
  • „Windows“

   • Pasirinkite [Yes/Taip], kai bus parodytas šis pranešimas: [To connect to the camera via LAN, some Windows Firewall settings must be changed. Do you want to make these changes?/Norint sujungti su fotoaparatu per LAN, būtina pakeisti kai kurias „Windows“ užkardos nuostatas. Ar norite atlikti šiuos keitimus?].

   „macOS“

   • Spustelėkite [Pairing over Wi-Fi/LAN/Susiejimas per „Wi-Fi“ / LAN], po to pasirinkite [Yes/Taip], kai bus parodytas šis pranešimas: [To connect to the camera via LAN, some Firewall settings must be changed. Do you want to make these changes?/Norint sujungti su fotoaparatu per LAN, būtina pakeisti kai kurias užkardos nuostatas. Ar norite atlikti šiuos keitimus?].