Patikrintos atminties kortelės („CFexpress“ kortelės)

Toliau pateikiamų „CFexpress“ kortelių veikimas buvo patvirtintas.

Gamintojas Kortelė Talpa (GB)

EOS R3

(Nuo 2021 m. rugsėjo mėn.)

Nuotraukos

RAW filmai

6K 59,94 k./s

ProGrade Digital Cobalt 650 Palaikoma Palaikoma
325 Palaikoma Palaikoma
Gold

1 024

(Nurodytas greitis: 1700 MB/s)

Palaikoma Palaikoma

512

(Nurodytas greitis: 1700 MB/s)

Palaikoma Palaikoma
SanDisk Extreme Pro 512 Palaikoma Palaikoma
256 Palaikoma Nepalaikoma
Lexar 512 Palaikoma Palaikoma
256 Palaikoma Palaikoma
Sony TOUGH 512 Palaikoma Palaikoma
256 Palaikoma Palaikoma
  • Visos kortelės matuojamos nustačius parinkties [Auto pwr off temp./Automatinio išsijungimo temperatūra] nuostatą [High/Aukšta].
  • Dėl aukštos fotoaparato temperatūros fotoaparatas bus automatiškai perjungtas į Maitinimo išjungimas.
  • Atminties kortelės RAW filmavimo metu gali įkaisti. Jei taip atsitinka, filmavimas gali būti sustabdytas prieš tai, kai fotoaparatas bus perjungtas į Maitinimo išjungimas.