Picture Style мәнерлерін өңдеу

EOS-1D X Mark II1D C5D Mark IV7D Mark II

Өңдеу нәтижелерін арнайы қашықтағы Live View терезесі — «Edit Picture Style» (Picture Style мәнерін өңдеу) терезесінде нақты уақыт режимінде қарай отырып Picture Style мәнерлерін өңдеуге болады.

Ескерту

 • M1 негізгі режимінде macOS жүйесі үшін EOS Utility пайдаланылғанда қолжетімді емес. EOS Utility Rosetta режимінде жұмыс істегенде қолжетімді.
 • Бұл функцияны пайдалану үшін PSE бағдарламасының 1.16.20 немесе одан кейінгі нұсқасын орнату қажет.
 • Бұл функцияны пайдаланып жатқан кезде камераны тікелей пайдалану мүмкін емес және EU бағдарламасының басқа функцияларын да қолдану мүмкін болмайды.
 1. Басты терезеден [Remote Shooting/Қашықтан түсіру] тармағын таңдаңыз.

 2. Түсіріп алу терезесіндегі [Other Functions/Басқа функциялар] опциясын басып, [Edit Picture Style/Picture Style мәнерін өңдеу] терезесін ашыңыз.

 3. Picture Style мәнерін қажетінше өңдеңіз.

  • Өңдеп болғаннан кейін, келесі қадамға өтер алдында өңдеу нәтижелерін компьютерге Picture Style файлы етіп сақтаңыз.
  • Picture Style файлдарын өңдеу және сақтау туралы егжей-тегжейлі мәліметті PSE нұсқаулығынан қараңыз.
 4. «Edit Picture Style» (Picture Style мәнерін өңдеу) терезесіндегі [Register/Тіркеу] түймесін басыңыз.

 5. Қажет болса, файл туралы ақпаратты енгізіңіз.

  • [User Def./Пайдаланушы анықтайтын] опциясынан бір опцияны таңдаңыз, одан кейін [Caption/Титр] және [Copyright/Авторлық құқық] өрістеріне ақпарат енгізіңіз. ([Caption/Титр] өрісін толтыру міндетті.)
  • Ақпаратты енгізгеннен кейін, [Register/Тіркеу] түймесін басыңыз.

Ескертпе

 • Бұл функциядан шыққаннан кейін [Continue editing from last time?/Өңдеуді өткендегі жерден жалғастыру керек пе?] хабарламасы шыққанда, [Yes/Иә] жауабын таңдаңыз да, Picture Style мәнерін өңдеуді жалғастырғыңыз келсе, EU бағдарламасын жауып, қайта ашыңыз.