Түсіру функциясы, картаны таңдау

EOS-1D X Mark III (микробағдарлама нұсқасы 1.6.0 немесе одан кейінгі)R5 (микробағдарлама нұсқасы 1.5.0 немесе одан кейінгі)R5 CR6 (микробағдарлама нұсқасы 1.5.0 немесе одан кейінгі)

Түсіру функциясы мен түсіру және ойнату үшін пайдаланылатын картаның параметрлерін реттеуге болады.

 • Экранның көрінісі мен реттеуге болатын функциялар жалғанған камераға байланысты әртүрлі болады.
 • Сақтық шаралары мен қолдануға болатын функциялар туралы егжей-тегжейлі мәліметті жалғанған камераның нұсқаулығынан қараңыз.
 1. Түсіру терезесіндегі [Параметрлерді орнату] түймесін басыңыз.

 2. [Rec function/card selection/Түсіру функциясы/картаны таңдау] тармағын басыңыз.

 3. Параметрлерді таңдап, орнатыңыз.

  • 1–5 аралығындағы элементтер жалғанған камераның [Параметрлерді орнату: Record func+card/folder sel./Параметрлерді орнату: Түсіру функциясы+картаны/қалтаны таңдау] мәзіріндегі төмендегідей параметрлерге сәйкес келеді.

   1. [Фотосуреттер/Фильм separate/Фотосуреттер/Фильм бөлек]
   2. [Фотосуреттер Rec options/Фотосуреттер Түсіру опциялары]
   3. [Фотосуреттер Record/play/Фотосуреттер Түсіру/ойнату]
   4. [Фильм Rec options/Фильм Түсіру опциялары]
   5. [Фильм Record/play/Фильм Түсіру/ойнату]