EU жұмысын аяқтау

 1. [Quit/Шығу] түймесін басыңыз.

 2. Камераны өшіріңіз.

  • Камера мен компьютер интерфейс кабелі арқылы жалғанған болса, олардан кабельді ажыратыңыз.

Ескерту

 • Интерфейс кабелін ажыратқанда, оны әрқашан ашасынан ұстаңыз.

 • EOS Utility шолу бағдарламасы

  Canon компаниясы сізден осы зерттеу бағдарламасына қатысуыңызды сұрайды. Ол бойынша Canon өнімдерін пайдалану туралы деректер Интернет арқылы Canon компаниясына (немесе Қытайда мақұлданған зерттеу компаниясына) жіберіледі.

  Canon компаниясы ақпаратты тұтынушылардың қажеттіліктеріне сай келетін өнімдерді жоспарлау және әзірлеу үшін пайдаланады.

  Тіпті келіскен жағдайдың өзінде деректерді зерттеуге жіберу параметрлерін кез келген уақытта таңдаулы параметрлер () терезесіндегі [Survey/Зерттеу] қойындысында өзгертуіңізге болады.