Сенсорды тазалау

Камера сенсорын тазалау мүмкіндігі сурет сенсорының алдын тазалайды.

Ескертпе

 • Үздік нәтижелер үшін камераны столда немесе басқа тегіс бетте тұрақты позицияда тазалаңыз.

Қазір тазалау

 1. [Орнату: Sensor cleaning/Орнату: Сенсорды тазалау] параметрін таңдаңыз.

 2. [Clean now/Қазір тазалау] параметрін таңдаңыз.

  • Растау экранында [OK] тармағын таңдаңыз.

Ескертпе

 • Тіпті, егер сенсорды тазалау әрекетін қайталайтын болсаңыз, нәтиже айтарлықтай жақсармайды. [Clean now/Қазір тазалау] параметрінің тазалағаннан кейін бірден қолжетімді болмайтынын ескеріңіз.

Автоматты түрде тазалау

 1. [Auto cleaning/Авто тазалау] параметрін таңдаңыз.

 2. Параметрді таңдаңыз.

  • Параметрді таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін қосыңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.

Ескертпе

 • [At pwr off/Қуат өшіруде] немесе [Enable/Қосу] параметріне орнатылған кезде, сенсор экран өшкенде тазаланады, соның ішінде ол автоматты түрде өшірілген кезде.

Қолмен тазалау

Автоматты түрде тазалау арқылы кетпейтін шаңды сатып алуға болатын үрлегішпен немесе ұқсас құралмен қолмен кетіруіңізге болады.

Әрқашан толық зарядталған батареяны пайдаланыңыз.

Сурет сенсоры өте нәзік. Егер сенсор тікелей тазалауды қажет етсе, оны Canon қызмет көрсету орталығы арқылы істеу ұсынылады.

 1. [Clean manually/Қолмен тазарту] параметрін таңдаңыз.

 2. [OK] түймесін таңдаңыз.

 3. Объективті шығарып алыңыз және сенсорды тазалаңыз.

 4. Тазартуды аяқтаңыз.

  • Қуат қосқышын Қуатты өшіру күйіне орнатыңыз.

Ескертпе

 • Тұрмыстық қуат розеткасының қосалқы құралдарын (бөлек сатылады) пайдалану ұсынылады.

Ескерту

 • Сенсорды тазартқанда келесі әрекеттерді орындамаңыз. Қуат үзілсе, ысырма жабылады. Бұлар сурет сенсоры мен ысырма перделерін зақымдауы мүмкін.

  • Қуат қосқышын Қуатты өшіру күйіне орнату.
  • Батареяны алу немесе салу.
 • Сурет сенсорының беті өте сынғыш болып табылады. Сенсорды абайлап тазалаңыз.
 • Ешқандай қылшақ тіркелмеген қарапайым ауа үргішті пайдаланыңыз. Қылшақ сенсорды сырады.
 • Ауа үргішінің ұшын камера ішіне объектив бекіткішінен төмен салмаңыз. Қуат өшетін болса, ысырма жабылып, ысырма перделері зақымдалуы мүмкін.
 • Сенсорды тазалау үшін сығылған ауа не газды пайдаланбаңыз. Қысылған ауа сенсорды зақымдауы және шашылған газ сенсорда қатып, оны қыруы мүмкін.
 • Сенсорды тазарту кезінде батарея деңгейі төмендесе, бипер ескерту сияқты дыбыс шығарады. Сенсорды тазалауды тоқтатыңыз.
 • Үрлегішпен кетпейтін жағынды қалса, сенсорды Canon қызмет көрсету орталығына тазалатқызу ұсынылады.