Көріністапқыштың түс реңкін реттеу

  1. [Орнату: Fine-tune VF color tone/Орнату: Көріністапқыштың түс реңкін реттеу] параметрін таңдаңыз.

  2. Реттеуді жасаңыз.

    • Сұр суретке қарап тұрып, реттеу үшін Көп функциялы басқару құралы дискісін пайдаланыңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз. Көріністапқышта әсерді тексеріңіз.