Анықтама

Камераның бүркеншік атауын өзгерту

Осы камераның бүркеншік атауын (қосылған құрылғыларда көрсетілген) қалағаныңызша өзгерте аласыз.

 1. [Communication Functions (Байланыс функциялары): Nickname/Communication Functions (Байланыс функциялары): Бүркеншік ат] параметрін таңдаңыз.

 2. Мәтінді виртуалды пернетақтаны () пайдаланып енгізіңіз.

  • Таңбаларды енгізуді аяқтаған кезде MENU түймесін басыңыз.
 3. [OK] түймесін таңдаңыз.

Виртуалды пернетақта операциялары

 1. (1) Енгізу аймағы, мәтінді енгізу үшін
 2. (2) Курсор пернелері, енгізу аймағына жылжу үшін
 3. (3) Таңбалардың ағымдағы саны/қолжетімді сан
 4. (4) Пернетақта
 5. (5) Енгізу режимдерін ауыстыру
 1. (6) Бос орын
 2. (7) Енгізу аймағында таңбаны жою
 3. (8) Енгізуден шығу
 • (2) және (4)–(7) ауқымында жылжу үшін Көп функциялы басқару құралы түймесін Жылдам басқару дискісі 1 немесе Жылдам басқару дискісі 2 дискісін пайдаланыңыз.
 • Енгізуді растау үшін немесе енгізу режимдерін ауыстыру кезінде SET түймесін басыңыз.

Ipv6 протоколын теңшеу

Ipv6 протоколын пайдалану үшін параметрлерді қолмен теңшеңіз.

Ескертпе

 • Не енгізу керектігі туралы сенімді болмасаңыз, желі әкімшісінен немесе желіге жауапты басқа адамнан сұраңыз.
 1. [Communication Functions (Байланыс функциялары): Network settings/Communication Functions: Желі параметрлері] параметрін таңдаңыз.

 2. [Manual setting/Қолмен орнату] параметрін таңдаңыз.

 3. [Comm settings/Негізгі параметрлер] параметрін таңдаңыз.

 4. IPv6 протоколын пайдаланатын байланыс параметрлерін таңдаңыз.

 5. [Change/Өзгерту] параметрін таңдаңыз.

 6. [TCP/IPv6] параметрін таңдаңыз.

 7. Теңшеу үшін параметрді таңдаңыз.

  • TCP/IPv6 протоколын пайдалану

   • IPv6 үшін [Enable/Қосу] немесе [Disable/Өшіру] параметрін таңдаңыз.
  • Manual setting (Қолмен орнату)

   • IP мекенжайын қолмен орнату үшін [Enable/Қосу] параметрін таңдаңыз. [DNS server/DNS сервері] параметрі [Manual setting/Қолмен орнату] параметріне орнатылады, сонда [DNS address/DNS мекенжайы], [Manual address/Қол мекенжайы], [Prefix length/Префикс ұзындығы] және [Gateway/Қақпа] параметрлерін теңшей аласыз.
  • DNS сервері

   • DNS серверінің IP мекенжайын қолмен орнату үшін [Manual setting/Қолмен орнату] параметрін таңдаңыз.
   • DNS серверін пайдаланбайтын болсаңыз, [Disable/Өшіру] параметрін таңдаңыз.
   • Параметр қазір [Auto assign/Авто тағайындау] болса, [Manual setting/Қолмен орнату] параметрін [Enable/Қосу] мәніне орнату оны [Manual setting/Қолмен орнату] параметріне өзгертеді.
  • DNS address (DNS мекенжайы)/Manual address (Қол мекенжайы)/Gateway (Қақпа)

   • Параметрді таңдаңыз және IP мекенжайын енгізіңіз.

  • Prefix length (Префикс ұзындығы)

   • Префикс ұзындығын орнату мақсатында мәнді (1–128) таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз.