EOS Utility қызметтік бағдарламасын пайдаланатын компьютермен Wi-Fi қосылымдары

EOS Utility бағдарламасын пайдаланып камерадағы суреттерді шолуыңызға және оларды компьютерге сақтауыңызға болады. Сондай-ақ, EOS Utility бағдарламасында камераны қашықтан басқару арқылы түсіруіңізге және камера параметрлерін өзгертуіңізге болады.

Wi-Fi арқылы () қосылмастан бұрын компьютерде EOS Utility бағдарламасын орнатыңыз.

Компьютерге Wi-Fi арқылы қосылу

Бұл бөлімде камера мен компьютерді Wi-Fi арқылы WPS (PBC режимі) үйлесімді кіру нүктесін пайдаланып қосу арқылы EOS Utility бағдарламасындағы камера операцияларына дайындалу жолы сипатталады.

 • Алдымен, WPS түймесінің орнын және оны басу ұзақтығын тексеріңіз.
 • Wi-Fi қосылымын орнату шамамен 1 минут уақытты алады.
 • Компьютерді пайдалану нұсқауларын компьютердің нұсқаулығынан қараңыз.
 • Камераны сымды LAN желісіне қосу немесе WPS емес (PBC режимі) кіру нүктелерін пайдалану туралы мәліметтер үшін Негізгі байланыс параметрлері бөлімінен бастап нұсқауларды қараңыз.

(1)-камерадағы әрекеттер

 1. Камерада MENU түймесін басыңыз.

 2. [Байланыс функциялары: Network settings/Байланыс функциялары: Желі параметрлері] параметрін таңдаңыз.

 3. [Network/Желі] терезесінде [Enable/Қосу] параметрін таңдаңыз.

 4. [Connection settings/Қосылым параметрлері] тармағын таңдаңыз.

 5. [SET* Unspecified/SET* Көрсетілмеген] параметрін таңдаңыз.

 6. [Create with wizard/Шебермен жасау] параметрін таңдаңыз.

 7. [Configure online/Онлайн теңшеу] параметрін таңдаңыз.

  • [OK] түймесін таңдаңыз.
 8. [EOS Utility] тармағын таңдаңыз.

  • [OK] түймесін таңдаңыз.
 9. [Wi-Fi] тармағын таңдаңыз.

  • [OK] түймесін таңдаңыз.
 10. [New settings/Жаңа параметрлер] параметрін таңдаңыз.

  • [OK] түймесін таңдаңыз.
 11. [Connect with WPS/WPS көмегімен қосылу] параметрін таңдаңыз.

 12. [WPS (PBC mode)/WPS (PBC режимі)] параметрін таңдаңыз.

  • [OK] түймесін таңдаңыз.

Кіру нүктесіндегі қадамдар

 1. Кіру нүктесіне Wi-Fi арқылы қосылыңыз.

  • Кіру нүктесінің WPS түймесін басыңыз.

(2)-камерадағы қадамдар

 1. [OK] түймесін таңдаңыз.

 2. [Auto setting/Авто параметр] параметрін таңдаңыз.

  • [OK] түймесін таңдаңыз.
 3. [Disable/Өшіру] параметрін таңдаңыз.

  • [OK] түймесін таңдаңыз.
 4. SET түймесін басыңыз.

 5. [New settings/Жаңа параметрлер] параметрін таңдаңыз.

  • [OK] түймесін таңдаңыз.

Келесі операциялар туралы мәліметтерді EOS Utility қосылымының параметрлерін теңшеу бөлімінен қараңыз.

Wi-Fi қосылымдарын тоқтату ()

Қайта қосылу ()