Баға/дауыстық жазба түймесінің функциясы

Суретті бағалау/қорғау/жою, дауыстық жазбаны жазу/ойнату немесе суретті шолу әрекеттерін Жылдам басқару дискісі 1 дискісімен бірге БАҒА/Дауыстық жазба түймесіне тағайындауыңызға болады.

 1. [Ойнату: БАҒА/Дауыстық жазба button function/Ойнату: БАҒА/Voice memo түймесінің функциясы] параметрін таңдаңыз.

 2. Параметрді таңдаңыз.

  • /: Rating / Hold to record voice memo (/: Бағалау / Дауыстық жазбаларды жазу үшін басып тұру)

   Бағалауды БАҒА/Дауыстық жазба түймесіне тағайындайды.

   БАҒА/Дауыстық жазба түймесімен қолжетімді рейтингтерді Q (Жылдам басқару) түймесін басу арқылы көрсете аласыз.

   Суретті ойнату кезінде БАҒА түймесін басу арқылы суреттерді бағалауыңызға немесе бағаларды жоюыңызға болады. Дауыстық жазба жазуды бастау үшін оны 2 секунд бойы басып тұруыңызға да болады.

  • : Record voice memo (Дыбыстық жазбаларды жазу) / Rating disabled (Бағалау өшірілген)

   Дауыстық жазба жазуды БАҒА/Дауыстық жазба түймесіне тағайындайды.

   Суретті ойнату кезінде дауыстық жазба жазуды БАҒА/Дауыстық жазба түймесін басу арқылы бастай аласыз.

  • /: Play voice memo (Дауыстық жазбаларды ойнату) / Hold to record voice memo (Дыбыстық жазба жазу үшін басып тұру)

   Дауыстық жазбаны ойнатуды БАҒА/Дауыстық жазба түймесіне тағайындайды.

   Суретті ойнату кезінде дауыстық жазбаны БАҒА/Дауыстық жазба түймесін басу арқылы ойната аласыз. Дауыстық жазба жазуды бастау үшін оны 2 секунд бойы басып тұруыңызға да болады.

  • /: Protect / Hold to record voice memo (/: Қорғау / Дауыстық жазбаларды жазу үшін басып тұру)

   Қорғауды БАҒА/Дауыстық жазба түймесіне тағайындайды.

   Ойнату кезінде БАҒА/Дауыстық жазба түймесін басу арқылы суреттерді қорғауыңызға немесе қорғауын алуыңызға болады. Дауыстық жазба жазуды бастау үшін оны 2 секунд бойы басып тұруыңызға да болады.

  • : Erase images (Суреттерді жою)

   Жоюды БАҒА/Дауыстық жазба түймесіне тағайындайды.

   Суретті ойнату кезінде суреттерді БАҒА/Дауыстық жазба түймесін басу арқылы жоя аласыз.

  • /: Rating (Бағалау) / Browse images: Hold down+turn Жылдам басқару дискісі (Суреттерді шолу: Басып тұру+ Жылдам басқару дискісі дискісін бұрау)

   Бағалауды БАҒА/Дауыстық жазба түймесіне тағайындайды.

   БАҒА/Дауыстық жазба түймесімен қолжетімді рейтингтерді Q (Жылдам басқару) түймесін басу арқылы көрсете аласыз.

   Суретті ойнату кезінде суреттерді БАҒА/Дауыстық жазба түймесін басып тұрып Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұрау арқылы шолуыңызға болады. Өткізілетін суреттер саны [Ойнату: Image jump w/БАҒА+Жылдам басқару дискісі/Playback: RATE+Quick Control Dial арқылы суретке өту] терезесінде орнатылады.

  • /: Protect (Қорғау) / Browse images: Hold down+turn Жылдам басқару дискісі (Суреттерді шолу: Басып тұрып+Quick Control Dial дискісін бұрау)

   Қорғауды БАҒА/Дауыстық жазба түймесіне тағайындайды.

   Суретті ойнату кезінде суреттерді БАҒА/Дауыстық жазба түймесін басып тұрып Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұрау арқылы шолуыңызға болады. Өткізілетін суреттер саны [Ойнату: Image jump w/БАҒА+Жылдам басқару дискісі/Playback: RATE+Quick Control Dial арқылы суретке өту] терезесінде орнатылады.