HEIF суретін JPEG суретіне түрлендіру

HDR арқылы түсіруде түсірілген HEIF суреттерін түрлендіруіңізге және оларды JPEG суреттері ретінде сақтауыңызға болады.

Ескертпе

 • HEIF суреттерінен түрлендірілген JPEG файлдары [JPEG] белгісімен белгіленеді (1.2.0 немесе одан кейінгі микробағдарлама нұсқасы орнатылған камерамен түсірілгенде).

Жеке кескіндерді түрлендіру

 1. [Ойнату: HEIF→JPEG conversion/Ойнату: HEIF→JPEG файлын түрлендіру] параметрін таңдаңыз.

 2. [Select images/Суреттерді таңдау] параметрін таңдаңыз.

 3. Суретті таңдаңыз.

  • JPEG файлына түрлендірілетін HEIF суретін таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз, содан кейін SET түймесін басыңыз.
  • Түрлендірілетін басқа суретті таңдау үшін 3-қадамды қайталаңыз.
  • JPEG суретіне түрлендіру үшін Q (Жылдам басқару) түймесін басыңыз.
 4. Сақтаңыз.

  • JPEG суретін сақтау үшін [OK] тармағын таңдаңыз.
  • Түрлендірілетін басқа суреттер бар болса, [Yes/Иә] опциясын таңдаңыз.
 5. Көрсету үшін қолданылатын суреттерді таңдаңыз.

  • Көрсетілетін түпнұсқа HEIF суреттерін пайдалану үшін [Original image/Түпнұсқа сурет] таңдаңыз.
  • Көрсетілетін түрлендірілген JPEG суреттерін пайдалану үшін [Processed img./Өңделген сурет] опциясын таңдаңыз.

Ескертпе

 • Түпнұсқа және түрлендірілген суреттер салыстырылса, кейбір көріністер түрлендіруден кейін басқаша көрінуі мүмкін.
 • Түрлендіру кесілген суреттер немесе 4K фильмдерінен алынған кадр алу суреттері үшін қолжетімді болмайды.

Түрлендірілетін кескіндер ауқымын көрсету

 1. [Select range/Ауқымды таңдау] параметрін таңдаңыз.

 2. Суреттер ауқымын көрсетіңіз.

  • Бірінші суретті (бастау нүктесі) таңдаңыз.
  • Одан кейін, соңғы суретті (аяқтау нүктесі) таңдаңыз. [Тексеру] құсбелгісі бірінші және соңғы суреттер арасындағы ауқым ішіндегі барлық суреттерге қойылады.
  • Басқа суреттерді таңдау үшін 2-қадамды қайталаңыз.
 3. Q (Жылдам басқару) түймесін басыңыз.

 4. Сақтаңыз.

  • JPEG суретін сақтау үшін [OK] тармағын таңдаңыз.
  • Түрлендірілетін басқа суреттер бар болса, [Yes/Иә] опциясын таңдаңыз.
 5. Көрсету үшін қолданылатын суреттерді таңдаңыз.

  • Көрсетілетін түпнұсқа HEIF суреттерін пайдалану үшін [Original image/Түпнұсқа сурет] таңдаңыз.
  • Көрсетілетін түрлендірілген JPEG суреттерін пайдалану үшін [Processed img./Өңделген сурет] опциясын таңдаңыз.

Ескертпе

 • Түпнұсқа және түрлендірілген суреттер салыстырылса, кейбір көріністер түрлендіруден кейін басқаша көрінуі мүмкін.
 • Түрлендіру кесілген суреттер немесе 4K фильмдерінен алынған кадр алу суреттері үшін қолжетімді болмайды.