Фильм бағдары ақпаратын өзгерту

Фильмді ойнату бағдары ақпаратын (қай жағының жоғарыға қарайтынын анықтайтын) қолмен өңдеуіңізге болады.

  1. [Ойнату: Change mov rotate info/Ойнату: Фильмді бұру ақпаратын өзгерту] параметрін таңдаңыз.

  2. Фильмді таңдаңыз.

    • Өзгертілетін бағдар ақпараты бар фильмді таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз.
  3. Бағдар ақпаратын өзгертіңіз.

    • Қай жағының жоғары екенін көрсету үшін камера мен экранның жоғарғы сол жағындағы Сурет бағдары белгішесіне қарап тұрып SET түймесін басыңыз. SET түймесінің әрбір басылуы фильмді бұру ақпаратын келесідей өзгертеді: [Фильм бағдары] → [Оң жақ фильм бағдары] → [Сол жақ фильм бағдары].

Ескерту

  • Фильмдер камерада көлденең және HDMI бейне шығысы арқылы [Орнату: Add Фильмrotate info/Орнату: ФильмБұру ақпаратын қосу] параметріне қарамастан ойнатылады.
  • Басқа камералармен жазылған фильмнің фильм бағдары ақпаратын бұл камерамен өңдеу мүмкін емес.