Фотосуреттерді бұру

Көрсетілген суретті қалаған бағытыңызға қарай бұрау үшін осы мүмкіндікті пайдалануыңызға болады.

 1. [Ойнату: Rotate stills/Ойнату: Фотосуреттерді бұру] параметрін таңдаңыз.

 2. Бұрылатын суретті таңдаңыз.

  • Суретті таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз.
 3. Суретті бұрыңыз.

  • SET түймесі басылған сайын, сурет келесідей сағат тілінің бағытымен бұрылады: 90°→270°→0°.
  • Басқа суретті бұру үшін 2 және 3-қадамдарды қайталаңыз.

Ескертпе

 • Суреттер түсірместен бұрын [Орнату: Auto rotate/Орнату: Авто бұру] параметрін [OnФотосуреттерКомпьютер/ҚосуФотосуреттерКомпьютер] мәніне () орнатсаңыз, суретті осы функциямен бұрудың қажеті жоқ.
 • Суретті ойнату кезінде бұрылған сурет бұрылған бағдарда көрсетілмесе, [Орнату: Auto rotate/Set-up: Авто бұру] параметрін [OnФотосуреттерКомпьютер/ҚосуStillsComputer] мәніне орнатыңыз.
 • Фильмдерді бұру мүмкін емес.